semur

[Indonesia-Belanda] sejenis masakan daging.

berkongsi