semunian

daun ~ sejenis tumbuhan (pokok memanjat), segeger, Lycopodium cernum.

berkongsi