riyak

(sifat atau sikap) suka menunjuk-nunjukkan amal ibadah atau sesuatu kebaikan dengan tujuan mendapat pujian atau sanjungan daripada orang lain, bukan kerana Allah;

meriyakkan menjadikan riyak.

berkongsi