riwayat

[Arab]

1. cerita (berita, kisah) yang turun-temurun:
pada suatu ~, orang tua yang berkata-kata itulah Puteri Gunung Ledang;

2. keterangan atau berita tentang perbuatan (perkataan dan lain-lain) Nabi yang disampaikan oleh isterinya (sahabat-sahabatnya dan lain-lain) sebagai satu nas:
mendahulukan yang kanan daripada yang kiri tidak diwajibkan dalam mengerjakan wuduk, mengikut ~ Ibni Umar;
disunatkan berwuduk terlebih dahulu sebelum mandi wajib kerana sunah Nabi, menurut ~ daripada Aishah;

3. sejarah (kejadian atau peristiwa yang benar-benar berlaku), tambo:
buku ~ perjuangan Nabi;

4. = ~ hidup keterangan (huraian, penjelasan) segala sesuatu yang telah dialami oleh seseorang, biografi;
menamatkan (menghabiskan) ~nya
a) menghabiskan kisahnya (sejarahnya);
b) [bahasa percakapan] membunuh atau membinasakan;

5. [Indonesia] (dalam agama Kristian) khutbah;

beriwayat
1. bercerita, berkisah;

2. mengandungi ciri-ciri sejarah, bersejarah, sangat penting (peristiwa, kejadian, tempat, dan lain-lain yang harus diingat dan lain-lain);
hari ~ hari bersejarah (hari sesuatu peristiwa penting terjadi);

3. [Indonesia] (dalam agama Kristian) berkhutbah;

meriwayatkan
1. menceritakan, mengisahkan:
dengan novel, diertikan karangan panjang yang ~ kehidupan sesuatu watak atau beberapa watak dalam masyarakat;

2. memberitahukan, menerangkan, menyampaikan:
hadis yang diriwayatkan oleh Muslim;

periwayat
1. orang yang meriwayatkan cerita, pengarang, pemberita;

2. orang yang meriwayatkan hadis;

periwayatan perbuatan (proses) menghuraikan riwayat hidup seseorang:
~ hidup Raja Kecil.

berkongsi