kuiz

1. ujian tentang pengetahuan seseorang dengan mengemukakan soalan-soalan untuk dijawab;

2. pertandingan (permainan) untuk menguji pengetahuan seseorang, duga akal.

berkongsi