kartogram

peta yang mempunyai maklumat statistik yang berbentuk gambar rajah.

berkongsi