kartografi

1. teknik atau seni melukis atau membuat peta;

2. gambar peta (carta dan lain-lain):
sebanyak 202 helai bahan ~ disimpan di pejabat ini.

berkongsi