injeksyen

[bahasa percakapan] hasil atau perbuatan menginjek, suntikan.

berkongsi