Injil

= kitab ~ kitab suci agama Kristian, kitab Wasiat Baru:
bahawa kisah ia menjadi seorang nabi itu ada tersebut di dalam kitab Taurat dan kitab ~;
guru ~;

penginjil [arkaik] [Indonesia] guru Injil, orang yang mengajar agama Kristian.

berkongsi