injeksi

[Indonesia-Belanda] suntikan:
ia pandai juga mengubati dengan tidak payah pakai ~ atau suntik;
~ beras
[Indonesia] tambahan persediaan beras kerana mengelakkan daripada naik harganya;

menginjeksi menyuntik.

berkongsi