injek

menginjek [bahasa percakapan] memasukkan ubat ke dalam tubuh dengan jarum, menyuntik.

berkongsi