inheren

wujud sebagai sifat semula jadi seseorang atau sesuatu.

berkongsi