gementar

gentar, menggigil (kerana ketakutan, demam, dan lain-lain):
jangan berasa ~ melihat kekuatan seteru.

berkongsi