gemal

banyak yang terdapat dalam secekak jari;
se~ sebanyak yang dapat dipegang dengan cekak jari, secekak:
se~ padi;

bergemal-gemal banyak cekaknya, bercekak-cekak;

menggemal memegang dengan cekak jari.

berkongsi