gemak

menggemak, menggemak-gemak memegang-megang (hendak mengetahui besar, berat, dan lain-lain):
ia ~ ayam itu sebelum membelinya;

gamak.

berkongsi