gemai

[Kedah] padi yang diketam, diikat-ikat, dan diirik.

berkongsi