gemala

batu yang bercahaya dan mempunyai hikmat (berasal daripada ular, naga, dan lain-lain);
~ hikmat sejenis batu sakti;
buntat hendak menjadi ~ (peribahasa) orang kecil hendak menjadi orang besar.

berkongsi