geledah

menggeledah memeriksa dengan tujuan mendapatkan sesuatu (barang curian, senjata haram, dan lain-lain), menyelongkar (rumah dan lain-lain), menggeladah:
sesudah ~ sekolah itu, pihak polis menemui lima pucuk senapang;

penggeledahan perihal atau perbuatan menggeledah, pemeriksaan:
~ rumah itu tidak memberi hasil apa-apa;

penggeledah orang yang menggeledah.

berkongsi