gelecok

[Negeri Sembilan] tergelincat, melanting, melencong.

berkongsi