ganti

1. silih, penukar, pampasan:
ambillah buku cerita ini sebagai ~ tengok wayang;

2. = pengganti wakil:
kalau engkau tak mahu pergi akulah ~ kau;

3. [bahasa percakapan] beralih, bertukar, berubah (tempat dan lain-lain);
~ nama (Linguistik) kata untuk menyebut diri (saya, engkau, dan lain-lain);
~ tikar kahwin dengan adik atau kakak isteri yang telah mati;
~ hidup berkeredaan, ~ mati berkebulatan (peribahasa) untuk mendapatkan ganti seseorang ketua perlulah dengan muafakat;

berganti bertukar, berubah, beralih menjadi;
~ nama bertukar namanya;
~ pakaian bertukar pakaian;
hari (minggu, bulan, tahun) ~ hari (minggu, bulan, tahun) selepas hari dan lain-lain ini hari dan lain-lain kemudiannya pula;
satu ~ satu satu demi satu bertukar, bergiliran;
silih ~ = saling ~ = ganti-~ bergilir-gilir atau bertukar-tukar;

berganti-ganti, bergantian bertukar-tukar, bergilir-gilir, silih berganti:
seseorang yang berada di sebelah kanan anda datang ke depan anda secara ~;

mengganti
1. menukar (dengan yang lain, yang baru, dan lain-lain), menjadikan berganti:
pegawai ini perlu diganti dengan seorang yang lebih cekap;

2. memberikan sesuatu kepada seseorang dan lain-lain sebagai cara memulangkan barang dan sebagainya yang sudah dihilangkan (dirosakkan dan sebagainya), memberi (membayar) ganti rugi:
saya tidak dapat ~ pen awak yang sudah hilang itu;

3. mengambil tempat seseorang untuk menjalankan sesuatu tugas dan lain-lain:
mengapa cikgu kita tidak mahu ~ guru besar dalam mesyuarat itu?;

menggantikan menjadi ganti:
anak negeri yang pandai sudah boleh ~ pegawai-pegawai dagang;

gantian sesuatu yang dapat menggantikan (mengambil tempat) sesuatu yang lain;

pergantian pertukaran, peralihan, perubahan (kpada sesuatu yang lain);

penggantian perihal atau perbuatan mengganti(kan):
mereka merundingkan perkara ~ Ketua Kampung;

pengganti benda atau orang yang menjadi ganti:
biarlah pantunku ini sebagai ~ penawar hatimu;
sejak guru itu pindah murid-murid agak gelisah menunggu ~nya.

berkongsi