fotometri

(Fizik) pengukuran keamatan cahaya.

berkongsi