fotometer

(Fizik) alat untuk mengukur keamatan cahaya.

berkongsi