fotomikrograf

gambar foto sesuatu objek yang dibesarkan dengan menggunakan mikroskop.

berkongsi