cup I

bunyi seperti bunyi tongkat dan lain-lain yang dicelupkan ke air dan lain-lain.

berkongsi