cup II

[seruan]
1. kata untuk menyatakan berhenti sebentar (dalam permainan);

2. kata untuk menyuruh diam;

3. kata untuk menyatakan sesuatu sudah dipilih (diambil).

berkongsi