cup III

[Kedah] menempah (sesuatu) secara tidak rasmi.

berkongsi