lamban

[Minangkabau] tidak cepat (bekerja dan lain-lain), tidak cergas, kelesa, lambat, lemah:
dengan ~, dikatupnya kembali tingkap cermin itu;

kelambanan keadaan lamban:
~ plot novel itu.

berkongsi