lambang

1. tanda yang menyatakan atau mengenalkan sesuatu (seperti bendera, lencana, dan lain-lain), simbol, isyarat, pelambang, perlambang:
masyarakat menjadikan songkok baldu hitam sebagai ~ kebangsaan kita;
Uda dan Dara selalu disebut sebagai pelambang cinta kasih yang teguh dan murni;
~ status
harta benda dan sebagainya yang dianggap sebagai tanda yang menunjukkan kekayaan, prestij, kedudukan sosial yang tinggi dan sebagainya seseorang;

2. (Linguistik) tanda yang mewakili entiti linguistik (seperti bunyi, fonem, suku kata, morfem dan kata) yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan;

berlambang mempunyai atau memakai lambang:
bangunan baru itu masih belum ~;

berlambangkan mempunyai atau menggunakan sesuatu sebagai lambang, bersimbolkan:
Sistem Penerbangan Malaysia ~ wau bulan;

melambangkan menjadikan sebagai tanda (untuk memperkenalkan sesuatu), merupakan lambang, menggambarkan:
penghulu sebagai pemimpin masyarakat Dayak juga ~ persatuan dan perpaduan;
istilah baru dicipta untuk ~ benda-benda baru;

perlambangan perihal (perbuatan dan sebagainya) menggunakan sesuatu sebagai lambang:
yang dimaksudkan dengan ejaan ialah ~ fonem dengan huruf;

perlambang lambang;

pelambang lambang.

berkongsi