cetek

1. tidak dalam (berkenaan (dengan) sungai dan lain-lain), tohor, cangkat, dangkal:
binatang ini hidup di air yang ~ dekat pantai;

2. tidak dalam atau tidak tinggi (berkenaan (dengan) ilmu pengetahuan), dangkal:
pengetahuannya tentang perkara itu amat ~;
dalam menyelam ~ bertimba
(peribahasa) hasil yang sedikit itu digunakan dengan berpada-pada;

mencetekkan menjadikan cetek, menohorkan, mendangkalkan, mencangkatkan:
~ sungai;

kecetekan
1. perihal (keadaan) cetek (berkenaan (dengan) sungai, telaga, dan sebagainya), ketohoran, kedangkalan, kecangkatan;

2. perihal cetek (pengetahuan), kedangkalan:
~ pengetahuannya jelas pada hujah-hujahnya.

berkongsi