cengkeram II

wang pendahuluan (muka) yang diberikan sebelum membeli (melakukan) sesuatu;

mencengkeramkan meletakkan (memberikan) barang sebagai cengkeram.

berkongsi