cengkerama

1. [sastera lama] perjalanan untuk bersuka-suka (bersiar-siar dan lain-lain);

2. percakapan (perbualan, senda gurau, dan lain-lain) untuk bersuka-suka atau bersenang-senang;

bercengkerama
1. [sastera lama] pergi (berjalan-jalan) untuk bersuka-suka (bersenang-senang, bertemasya, dan lain-lain);

2. bercakap-cakap (berbual-bual, bersenda gurau, dan lain-lain) untuk berseronok:
gadis itu sudah dibiarkan oleh orang tuanya berhandai-handai, bersenda gurau, dan ~ dengan agak bebas.

berkongsi