buli-buli

1. botol (guci) kecil:
~ dakwat;

2. bahagian (alat) yang menyerupai bal lampu, bebuli:
~ jangka suhu;

3. pundi (gelembung) dalam tubuh manusia (binatang dan lain-lain) tempat udara (air, saraf, dan lain-lain);
~ kencing gelembung kencing dalam tubuh;
~ madu pundi yang mengandungi madu pada bunga;
~ udara gelembung tenggorok (pundi yang berisi udara dalam paru-paru).

berkongsi