buli

1. perbuatan mendera, mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru;

2. = membuli mempermain-mainkan orang, biasanya orang yang lemah, dengan tujuan untuk menggertak, mencederakan, menakuntukan dan sebagainya orang yang berkenaan;

pembuli orang yang membuli orang lain:
mahkamah telah menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara ke atas seorang kontraktor yang menjadi ~ di jalan raya.

berkongsi