bulion

jongkong emas atau perak sebelum diproses menjadi duit syiling, barang kemas dan sebagainya.

berkongsi