justifikasi

sesuatu alasan (yang kuat) yang menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dan sebagainya) atau diberikan, hujah (pendapat dan sebagainya) yang dikemukakan sebagai alasan bagi sesuatu:
RTM mungkin mempunyai ~ sendiri untuk menyiarkan majlis itu secara langsung;
berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kepada kelemahan tersebut;

menjustifikasikan memberikan justifikasi kepada:
mereka perlu memberikan bukti yang nyata untuk ~ permohonan pinjaman itu.

berkongsi