bidang I

1. permukaan yang datar (batasnya tertentu):
maka seludang mayang itu menjadi gong, Jeming namanya, ~nya menjadi pedang;

2. ukuran lebar sesuatu (seperti kain, tikar, dan lain-lain):
kain ini ~nya 39 inci atau satu meter;

3. lebar:
dadanya ~;

4. ukuran panjang (kira-kira lima hasta):
dua ~;

5. penjodoh bilangan bagi benda yang luas (seperti tanah dan sebagainya):
di tengah-tengah se~ sawah;

6. kegiatan yang diceburi, lapangan:
berkecimpung dalam ~ seni lakon;

7. bahagian ilmu pengetahuan (penyelidikan dan sebagainya) yang tertentu, lapangan, jurusan:
melanjuntukan pelajaran dalam ~ kejuruteraan awam;

8. bahagian daripada permukaan sesuatu yang datar dan mempunyai keluasan yang tertentu:
kotak itu mempunyai enam ~;
~ kuasa
ketentuan-ketentuan yang menyatakan sejauh mana atau sebanyak mana kuasa yang ada pada atau yang boleh digunakan oleh seseorang;
~ tugas butir-butir mengenai tugas seseorang;

membidangkan membentangkan (kulit dan lain-lain) pada bingkai;
~ dada membusungkan dada;

bidangan [arkaik] bidang, petak;

berkongsi