bidang II

[sastera lama] sejenis perahu perang:
maka segala lancang kenaikan baginda pelang peraduan, jong pebujangan, ~ kekayuhan serta jong penanggahan.

berkongsi