bidar

= sampan ~ [sastera lama] perahu (perang).

berkongsi