banteras

membanteras membasmi, menghapuskan, memerangi:
~ buta huruf;

pembanterasan perihal atau perbuatan membanteras, pembasmian;

pembanteras orang yang membanteras.

berkongsi