Bangsa II

~-~ Bersatu pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh negara-negara merdeka yang bertujuan memelihara keamanan di dunia dan mewujudkan kerjasama antarabangsa.

berkongsi