amanah

1. = amanat sesuatu yang dipercayakan kepada orang (diserahkan untuk disimpan dan lain-lain):
bungkusan-bungkusan ini ialah ~ orang;

2. kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang;

3. = amanat keamanan, ketenteraman:
bahagia dan ~;

4. kepercayaan, boleh dipercayai, jujur;
pecah ~ perbuatan mensia-siakan amanah (kepercayaan) orang dan lain-lain (dengan menipu dan sebagainya);
orang ~ orang yang boleh dipercayai;

5. (Ekonomi) hak yang boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah untuk mendapatkan faedah daripada sesuatu harta;

6. (Ekonomi) peraturan yang menentukan tujuan dan pentadbiran harta amanah;
~ saham skim pelaburan yang dikendalikan dan diurus oleh sesebuah organisasi bagi pihak pelabur:
A~ Saham Bumiputera;
A~ Saham Mara;

A~
Saham Nasional;

7. [arkaik] pesan, amanat;

beramanah [arkaik] beramanat;

mengamanahkan
1. mempercayakan (menyerahkan kepercayaan) kepada, menyerahkan (untuk disimpan, dilakukan sesuatu, dan sebagainya):
lombong-lombong itu dikuasai oleh orang-orang yang diamanahkan oleh raja;
barang dagangan yang diamanahkannya kepada Nakhoda Jaya;

2. [arkaik] mengamanatkan;

pengamanahan perihal (perbuatan, tindakan dan sebagainya) mengamanahkan:
penyerahan tepak sirih ini bermakna rasmilah upacara ~ tanggungjawab kepada pembawa adat;

pengamanah orang atau badan dan sebagainya yang memegang (menguruskan, melaksanakan, dan lain-lain) sesuatu amanah, pemegang amanah:
~ boleh membuat perisytiharan bagi pembentukan badan amanah tersebut.

berkongsi