amanat

[Arab]

1. pesanan, wasiat, nasihat:
itulah ~ orang tuanya kepadanya;
penentuan itu diterima oleh orang-orang Islam sebagai suatu ~ Khalifah yang wajib ditaati;

2. amanah;

beramanat menyampaikan (memberikan, meninggalkan) pesan, berpesan;

mengamanatkan memberikan amanat kepada, menyampaikan pesanan, menasihati:
Perdana Menteri ~ rakyat supaya bertekun menghadapi segala kesulitan.

berkongsi