aman

1. bebas daripada keadaan kacau-bilau (seperti peperangan, pergaduhan, permusuhan, dan sebagainya), sentosa, tenteram:
ia menghendaki hidup ~ dan sejahtera;
negeri yang ~;

2. bebas daripada gangguan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, damai, tenang, tenteram:
suasana yang ~;

3. amanah, pesan:
begitulah ~ raja kepada puteranya;

mengamankan
1. menjadikan aman (tenteram, tenang), menyentosakan, menenteramkan:
rundingan-rundingan itu bertujuan untuk ~ keadaan di Timur Tengah yang sentiasa bergolak;
untuk ~ perasaannya yang kacau, ia membaca buku agama
;

2. menyerahkan kepada orang supaya selamat, mengasingkan (dalam tahanan):
~ penjahat dalam penjara;

keamanan keadaan yang aman, kesentosaan, ketenangan, ketenteraman:
kerajaan harus menjamin ~ jiwa dan harta benda rakyat;
~ pada akal fikiran;

pengamanan perbuatan (usaha dan sebagainya) mengamankan, penenteraman;

pengaman orang (pihak) yang mengamankan.

berkongsi