alamiah

bersifat semula jadi, natural:
undang-undang ~ yang tidak bertulis.

berkongsi