alamin

[Arab] (jamak bagi alam) alam ghaib dan alam syahadah;

Rabbulalamin.

berkongsi