alamatulhayat

[Arab] tanda hidup (berupa surat, cenderamata dan lain-lain).

berkongsi