al-Barik

[Arab] Yang Maha Pencipta Makhluk (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi