al-Basir

[Arab] Yang Maha Melihat (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi