al-Basit

[Arab] Yang Maha Melapangkan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi