al-Batin

[Arab] Yang Menyembunyikan Kewujudan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi